Blok/Blog je výber úvah ateliéru o dizajne a približuje jeho uvažovanie nad rôznymi témami týkajúcich sa obsahu a formy vizuálnej komunikácie. Verím, že úvaha, hoci abstraktná, vie inšpirovať ku originálnejšiemu riešeniu ako návod na obrázok. Texty vznikajú prirodzene, pričom nasledovné sú často písané automaticky, pre väčší zážitok z ich autenticity. Vizuálnu komunikáciu mnoho krát vidíme, ale nad jej možnosťami alebo jej východiskami sa nemáme čas zamýšľať. Preto sa nachádzate aj v dlhodobom archíve, ktorý vzniká iba postupne.

Blok—Blog


← Portfolio
Mail / Kontakt →