Kresba je myslenie. Nekladie si za úlohu objektívne skúmať ani si podmaniť vedením, ale vychádza skôr z predpokladu, že každý kto sa kresbe venuje, prežíva individuálne spojenie, ktoré potrebuje priestor na vývoj. Priestor, ktorý ponúka viac otázok ako odpovedí…

kresba 10
kresba 11
kresba 12
kresba 13
kresba 14
kresba 33
kresba 19
kresba 31
kresba 6
kresba 9
kresba 1
kresba 3
kresba 22
kresba 27
kresba 4
rembrandt
kresba 2
kresba 25
kresba 18
kresba 21
kresba 32
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt