m-2 foto biography
Dizajn 90%
Proces a experiment 95%
Funkcia 100%
Typografia a dizajn publikácií 90%
Multimédiá 90%
Animácia a 3D 80%
Branding a identita 70%
Fotografia 70%
Ilustrácia 70%
O priestore

☐ (m × m = m²)

Grafický design je plocha. Ateliér je priestor. Tento priestor sa snaží byť nezávislou, multidisciplinárnou platformou pre tvorbu graficko-dizajnérskych riešení a vizuálnej komunikácie. Skúma hraničné polohy odboru, často sa s nimi pohráva a tieto hranice snáď aj prekračuje. Hľadáme projekty s kultúrnou hodnotou, nielen klientov pre dlhodobú spoluprácu, ktorí sú ochotní dať na oplátku svoj priestor pre inováciu, ale aj vlastné zadania alebo priateľstvá medzi kolegami dizajnérmi (grafickí dizajnéri, návrhári písma, ilustrátori, fotografi, textilní dizajnéri). Práve na tých sa rád obraciam pri spolupráci a obohatení názoru. Pre nás sú zadania a ich riešenia koniec koncov profilované predpokladom, že vizuálna komunikácia je v prvom rade nástroj komunikácie a túto úlohu dokáže spĺňať nezávisle na škatuľkovaní formy dizajnu alebo nástrojov.


 

Bc.² Marek Mati / m²

⚇ 20. 06. 1989


 

Štúdium a vzdelanie

➃ Akademia sztuk pieknych v Katowiciach, Poľsko (erazmus)
Studio of typography, Tomek Bierkowski

➂ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
2013 – súčasnosť, Vizuálna komunikácia, Bakalársky titul

➁ Paneurópska vysoká škola práva, Bratislava
2008 – 2012, Ekonomika a manažment podniku
Bakalársky titul

➀ Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici, Žilina
2004 – 2008, Strojníctvo


 

Eva Husárová

⚇ 14. 12. 1993


 

Štúdium a vzdelanie

➂ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
2016 – 2017, Textilný dizajn

➁ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
2013 – 2016, Vizuálna komunikácia

➀ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava
2009 – 2013, Grafika

Kontakt / Konzultácia
 

WORKSHOPY
➀ Výstavný projekt Biedermeier
2015, SNG Bratislava

➁ Animácia 2
2015, VŠVU Bratislava

➂ Animácia 1
2015, VŠVU Bratislava

➃ Programatická disperzia (workshop architektúry a grafického dizajnu)
2015, Kremnica

➄ Mestské divadlo Žilina (workshop propagačnej koncepcie)
2015, Žilina

➅ Vizuál 50. výročia Nitrianskej galérie
2014, Nitra / Kremnica

➆ Knižná väzba
2014, VŠVU Bratislava

➇ Lino 2014 (workshop linorytu) 2014,
Banská stanica conterporary (kultúrny uzol), Banská Štiavnica

➈ Workshop tvorby komiksu 2013
Stanica Záriečie, Žilina

➉ Workshop knižnej väzby a grafiky 2013
Stanica Záriečie, Žilina

 

TAGS
#Typofília, #Bibliofília, #NávrhAOptimalizáciaPísma, #Ilustrácia, #Animácia, #Minimalizmus, #Materiál, #Priestor, #Výtvarné umenie, #NovéMédiá, #Interakcia, #Kritické myslenie

 

VÝSTAVY
2016 – Bratislava design week: V spolupráci Lucia Gašparovičová, Alžbeta Halušková, Marek Mati a Slovenská Akadémia Vied, Riešenie inštalácie V atomárnej štruktúre

2015 – Vizuálna identita výstavy KEBABB 2015 v Považskej galérii umenia, Žilina

2014 – Collective Exhibition at Satelit gallery, Designer, Critic, Editor, Commentator

Ďakujem Doc. Pavlovi Chomovi, Marcelovi Benčíkovi, Jánovi Šickovi a pedagogickému zboru VŠVU za vedenie.

 

ODPORÚČANÉ STRÁNKY
www.vsvu.sk
www.bohmfranta.net
www.banskastanica.sk
www.uuterky.net
www.stanica.sk
www.matthiasbeckmann.com
www.casopix.blogspot.nl
www.gansterer.org

ateliér

← Hlavná stránka
Mail / Kontakt →