KEBABB

Analýza potrieb výstavy 90%
Identita 90%
Dizajn a implementácia 95%
Problém a riešenie

Vytvorenie identity výstavy, graficko-dizajnérske výstupy, navigačné a informačné riešenia

 

KEBABB identita výstavy. Vytvorená pre cyklickú výstavu v Považskej galérii umenia. Hlavným cieľom bolo komunikovať, že výstava pozostáva z výberu z trochu slovenských výtvarných univerzít: Košice (KE), Bratislava (BA), Banská Bystrica (BB). Preto som zvolil 3 typy písma – každé vytvorené študentom na danej škole a na tých som vytvoril identitu. Vzory / patterny sú extenziou písiem a ich geometrických podstát. Koncept sa použil na značenie exteriéru a interiéru výstavy, informačnú brožúru, číslovanie a značenie diel, pozvánok. Ďakujem Samuelovi Čarnokému, Martinovi Kahanovi a Inke Výbohovej za poskytnutie písiem pre potreby výstavy. Podobné projekty: Atomárna štruktúra →  MOST 2017 →

Zadávateľ: Považská galéria v Žiline
Písmo: Samuel Čarnoký
Písmo: Martin Kahan
Písmo: Inka Výbohová
Tlač: Krupa print Žilina

Typografia

kebabb typografia

Vizuály

KEBABB vizuál meshup
Kebabb / Pozvánka detail
Kebabb / Vytváranie pozvánky
Kebabb / Pozvánka rezanie
Kebabb / Číslovanie výstavných diel
Kebabb / Dielo detail
Kebabb / Viac uvidíte v PGU
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt