Kocka 6 × 6 × 6

Výskum a rešerš 95%
Multimédiá 90%
Design 75%
Vývoj a programovanie 70%
Print 60%
Problém a riešenie

Aký je vzťah pachu / vône a vizuálneho stimulu?

 

Vytvorte návrh prezentácie našej školy v danom priestore kocky 6 × 6 × 6 m. Daj priestoru obsah alebo ho odčítaj. Štruktúra, mikroflóra, väzby, súvislosti našej školy. Niečo čo sa dá graficky rozpracovať. Jasne definuj ideu, jasne okupuj priestor, daj jasnú správu o celku, zaoberaj sa súvislosťami medzi výtvarným priestorom a architektúrou.

 

Treba sa na to pozerať cez dizajnérsku optiku. My sme autori všetkého čo tam bude. Pracuj so samotným priestorom, delenie, hraničenie, vyznačovanie (konceptuálne návrhy). Dizajnérske nástroje.

Prepis vône do vizuálu

Zachovanie vône a jej intenzity ako nosným prvkom vizuálnych dát

 

Na jednej strane vôňa a na strane druhej vizuálny vnem. Súvis medzi týmito dvoma veličinami je pritom protichodný, tj. pri zvyšovaní intenzity vône sa snažím oslabiť zrakové vnemy. Bolo treba vymyslieť mechanizmus, systém a veci materializovať.

Prvotná myšlienka bola osvetliť celú miestnosť a so vstrekovaním vôní svetlo oslabovať. To ma viedlo k animácii rastru – ovládanie intenzity svetla. Vôňu jedného z ateliérov chcem pomaly vpúšťať dnu a prejsť celým procesom až po jej úplné vyvetranie. Potom môže nastúpiť vôňa iného ateliéru a v jednej miestnosti takto prezentujeme ateliéry.

Kocka 6x6x6 video screen 7
Kocka 6x6x6 detail na koňa
Kocka 6x6x6 / detail na kocky
Kocka 6x6x6 / detail na kocky 2
Kocka 6x6x6 / detail na predelovú stranu so ženami
Kocka 6x6x6 / detail na pattern
Kocka 6x6x6 / obálka
Kocka 6x6x6 / predsádka
Kocka 6x6x6 / úvodná strana / obsah
Kocka 6x6x6 / strana s textom / typografia
Kocka 6x6x6 / strana centrálna predelová so skladačkou
Kocka 6x6x6 / strana A Je To
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt