MANGÓ identita

Analýza problémov 90%
Vývoj značky 90%
Dizajn a implementácia 95%
Marketing 40%
Mangó - rozkres logotypu
Mangó - rozkres logotypu
Problém a riešenie

Vytvorenie názvu Mangó, logotypu, identity, merkantilu a koncepcie vizuálu účtovnej spoločnosti

Úvod

Dobrá komunikácia a spolupráca s klientom je polovica úspechu. Klient, ktorý je „nedotknutý”, ale má jasné ciele, je snom dizajnéra. Zadaním bolo komplexné riešenie základov a tónu komunikácie menšej spoločnosti.

Pri uvažovaní nad menom spoločnosti sme brali do úvahy komunikáciu so zákazníkmi, ktorí so spoločnosťou už pracovali v minulosti. Keďže klienti spoločnosti majú veľmi dobrú skúsenosť s konateľkou Andreou Mangovou, jedna z možností pomenovania bola jednoducho MANGÓ.

Ideou identity Mangó je číslo (účtovníctvo) a ovocie (zdravie). Vytvoril som logotyp na mierne upravenej podstave písma Ondreja Jóba – ION. Dôraz bol kladený na matematiku, zdravie, dôveryhodnosť.

Cieľ

Mangó účtovnictvo pracuje s množstvom dokumentov. Preto považujem za dôležité udržať transparentnosť komunikácie aj v kancelárii. Navrhol som riešenie farebného kódovania týchto dokumentov: zelené (ekonomické ukazovatele v poriadku), žlto-oranžové (vykazujúce určité nedostatky) a červené (upozornenie, že niečo nie je v poriadku). Týmto vieme komunikáciu sprehľadniť.

Časť logotypu Ó funguje ako samostatný piktogram, ktorým komunikujeme symbolicky.

Vážim si nasadenie spoločnosti a zodpovednú kritiku v procese tvorby voči všetkým navrhnutým a schváleným riešeniam, ktoré od začiatku starostlivo dodržujú. Podobné projekty: Výber logotypov → Veles Wood → Mojša studio →

Zadávateľ: Andrea Mangová
Písmo: Ondrej Jób
Tlač: Dizajn & tlač
Mangó logo farebnosti
Mangó typografia
Mangó identita
Mangó dizajn manuál
Mangó Mango
Mangó music
Mnagó taška
← Hlavná stránka
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt