Poshka písmo

Návrh písma 90%
Typografia a book design 90%
Dizajn a implementácia 95%
Problém a riešenie

Návrh písma, vytvorenie publikácie ako ukážky použitia. Ako urobiť z Comic sansu použiteľné písmo?

 

Jednoducho povedané Poshka je adaptácia Comic sansu. Cieľom bolo vytvoriť písmo podobné Comic sansu v rezoch pripravených pre grafický dizajn (čo je neľahká úloha). Vytvoril som 3 rezy – Fat, Inline a Slanted + verziu ikoniek. Písmo bolo použité ako ateliérové písmo AT 303 na VŠVU, komplementárne ku Zeppelinu Frantu Štorma. Písmo je momentálne vo verzii Beta. Jeho rezy z neho robia písmo, s ktorým je samotne možné tvoriť komiksovú estetiku.

Poshka / Písmo fat
Poshka / Písmo inline
poshka písmo 3
Poshka comics
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt