Zvuk objektov

Výtvarná koncepcia 90%
Dizajn 90%
Zhotovenie 35%
Problém a riešenie

Objekt, ktorý pracuje s prírodninami technologicky. Interaktívne spojenie nastáva dotykom človeka s prírodninou, ktorý spúšťa proces zvukovej slučky. Tá sa tak stáva extenziou vnímania prírody.

 

V momente ako sa niekto dotýka niektorého zo štyroch objektov, začínajú hrať hudobné sample. Sample sú extenziami jednotlivých objektov a mali by viesť ku zahĺbeniu sa a metaforickému uvažovaniu, majú navodiť meditatívnu situáciu. Dôležitým momentom je pre mňa prepojenie technológie a prírody do jedného fungujúceho celku a zmenu očakávaného. Podobné projekty: Atomárna štruktúra → Škola v kocke →

 

Projekt bol vytvorený pod vedením Romana Mackoviča na VŠVU.

Sound objects / Arduino
Sound objects / Objekty detail
Sound objects / Objekty detail 2
Sound objects / Objekty detail 3
Sound objects / Komplex

Sound objects / Komplex / Foto a video: © Roman Mackovič, Archív

Dotyk s prírodninou spúšťa zvukový sampel
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt