Infografika V4

Typografia a úprava publikácie 90%
Datavizualizácia 90%
Riešenie média 95%
Problém a riešenie

Vytvorenie grafickej datavizualizácie k projektu pre V4

Úvod

Infografika „Táto krajina nie je pre mladých“ je krátka brožúra prieskumu Rady mládeže Slovenska z roku 2017 v spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a Rubeus pre International Visegrad Fund.

Cieľ

Cieľom bolo prezentovať zozbierané dáta v prehľadnej a pochopiteľnej podobe. Napriek tomu, že grafické spracovanie sa snaží byť čo najobjektívnejšie, výber dát poukazuje na určité problematické zistenia prieskumu.

V prieskume sa Rada mládeže Slovenska pýtala mladých na ich názor a preferencie súvisiace so žitím, vzdelávacími príležitosťami, politickou situáciou a ich spoločenskými návykmi v krajine. Projekt je východiskom pre formulovanie možných problémov v daných krajinách a priblíženie verejnej komunikácie ku mladým. Podobný projekt: Volume 1 → Ročenka mládeže 2017 → Ročenka mládeže 2016 →

Zadávateľ: Rada mládeže Slovenska
Tlač a väzba: Varínska tlačiareň
Infografika V4 9
Infografika V4 2
Infografika V4 3
Infografika V4 4
Infografika V4 5
Infografika V4 6
Infografika V4 8
Infografika V4 7
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt