Mojša studio

Identita 90%
Logo 90%
Tlačoviny 60%
Problém a riešenie

Vytvorenie koncepcie otvorenej vizuálnej komunikácie, premyslenie potreby loga pre malé fyzioterapické štúdio, ideové návrhy pre online komunikáciu, realizácia tlačovín.

Úvod

Mojša je malé slovenské terapeutické štúdio, ktoré sa špecializuje na odborné masáže, pohybovú terapiu a fyzioterapiu. Ich výhodou je individuálny prístup ku pacientovi a dlhodobé skúsenosti z rôznych oblastí medicíny. Pri zachovaní pôvodného pomenovania spoločnosti sme sa snažili o nájdenie základného symbolu alebo štýlu, ktorý by mohol byť dlhodobo rozvíjaný. Výsledkom nie je teda logo, ale skôr výtvarný smer a balík piktogramov.

Cieľ

Cieľom bolo vytvoriť pre štúdio jasne rozoznateľnú a prehľadnú komunikáciu. Zároveň bolo pre projekt dôležité, aby štúdio vedelo s podkladmi ďalej pracovať a vytvoriť jednoduché komunikačné materiály podľa potreby aj bez výpomoci grafického dizajnéra. Výstupom je teda súbor jednoduchých piktogramov, ktoré vieme jednoducho rozmnožovať, otáčať, dávať do nečakaných kompozícií, čím vytvárame nové významy. Pri vyčerpaní týchto možností sa databáza môže opäť rozšíriť. Súvisiace projekty: Logá, piktogramy a logotypy → Veles Wood identita → Mangó identita →

Zadávateľ Mojša studio
Tlač Varínska tlačiareň

Logo

Mojša studio: vysvetlenie kresby loga.
Mojša studio: rozkres konštrukcie loga.

Typografia

Ilustrácie

mojsa2
mojsa1
mojsa3
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt