Ročenka mládeže 2017

Typografia 90%
Dizajn publikácie 90%
Štruktúra obsahu 40%
Problém a riešenie

Vytvorenie druhého čísla ročníkového periodika Rady mládeže Slovenska – Výročná správa mládeže.

Úvod

Ročenka mládeže 2017 je druhým pokračovaním publikácie v novom vizuálnom štýle výročných správ. Rada mládeže je nezisková organizácia zjednocujúca viac ako 21 členských organizácií venujúcim sa práci s mládežou na území Slovenska. Priebežne sme spolupracovali na ďalších vizuáloch sociálnych, psychologických a pedagogických výskumov, ktoré sú v rámci V4 východiskom pre ďalšie inštitúcie v práci s mládežou.

Cieľ

Cieľom bolo nenásilne nadviazať na nový vizuálny jazyk prvej ročenky a prirodzene ho rozpracovať do novej témy – Zmena. Pozn.: Predchádzajúca téma bola Čas. Tematizovaním ročeniek sa snažíme dlhodobo zachytiť rozvoj Rady mládeže nielen očíslovaním publikácie príslušným rokom, ale aj jednoduchým klúčovým slovom. Tie slúžia pre dlhodobú navigáciu. Tento rok je premena vo vizuále zobrazená ako moment zastavenia (prehodnotenia) a pokračovania.

Niektoré z grafík nazývam „emočné diagramy”. To znamená, že napriek ich výzoru sa nedajú čítať racionálne, vytvárajú iba dojem. Projekt predchádzajúcej výročnej správy (2016). Podobný projekt: Infografika pre V4 →

Zadávateľ Rada mládeže Slovenska
Tlač Varínska tlačiareň
rocenka2
rocenka4
rocenka1
rocenka6
rocenka5
rocenka7
rocenka8
rocenka10
rocenka9
← Predchádzajúci projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt