Ročenka Rady mládeže

Typografia 90%
Dizajn publikácie 90%
Štruktúra obsahu 50%
Problém a riešenie

Navrhnutie formátu, grafickej úpravy a témy ročenky, reprezentatívnosť

Úvod

Ročenka alebo inak výročná správa je zväčša o číslach a grafoch. V druhom pláne ide o predstavenie činnosti/aktivít organizácie pre rôznych sponzorov, priateľov a fondy. Vzhľadom k tomu, že Rada mládeže Slovenska je nezisková organizácia špecifická tým, že združuje množstvo ďalších členských a pozorovateľských organizácii Slovenska pracujúcich s deťmi, cieľom bolo predstaviť aj ich činnosť prehľadným vizuálnym systémom.

Cieľ

Témou grafického spracovania ročenky po dohode s Radou mládeže sa stal časový úsek. Čas je veľmi ťažko uchopiteľný, ale napriek tomu sa dá zobraziť ako uniformné rozdelenie úseku medzi bodom A a bodom B. Takto zobrazený čas sa stal motívom ilustrácií, ktoré sú naratívne a nechávajú divákovi priestor pre vlastnú interpretáciu, vizuálne dekódovanie. Nasledujúci ročník Výročnej správy 2017. Podobný projekt v spolupráci s Radou mládeže Slovenska: Infografika pre V4 → Kniha Vol. 1 →

Zadávateľ: Rada mládeže Slovenska
Tlač: Varínska tlačiareň
rocenka-tlac1
rocenka-tlac2
rocenka-tlac3
rocenka-tlac4
rocenka-tlac5
rocenka-tlac6
rocenka-tlac7
rocenka-tlac8
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt