Veles wood identita

Identita 90%
Logo 90%
Tlačoviny 40%
Problém a riešenie

Vytvorenie koncepcie otvorenej vizuálnej komunikácie, logo, písmo a tlačoviny pre remeselnú výrobu produktov z kazového alebo zvyškového dreva.

Úvod

Veles Wood je remeselník s malou dielňou, ktorý vyrába drevené výrobky zo staršieho, kazového alebo zvyškového dreva. Známy ma oslovil s prosbou o vytvorenie loga a požiadavkou na zachovanie pomenovania dielne – Veles Wood. Názov vychádza zo staroslovanského dualitného boha. Oboch pohľadov na jeho tmavú aj svetlú stránku, ktorú remeselník používa aj pri výbere a práci s materiálom.

Cieľ

Výstupom našej spolupráce je ideová štúdia komunikácie produktov a produktových edícií, možností komunikácie na sociálnych sieťach, krátky dizajnmanuál, tlačoviny a označenie produktov. Tento projekt si bohužiaľ ešte len akosi čaká na ďalšie rozpracovanie do rôznych ďalších foriem (web, katalógy a pod.). Súvisiace projekty: Logá, piktogramy a logotypy → Mojša studio → Mangó identita →

Zadávateľ Veles Wood
Písmo Custom: Marek Mati
Tlač Varínska tlačiareň

Piktogram

Logo s písmom

Typografia

veles-vizitka1
veles-vizitka2
veles-vizitka3
← Hlavná stránka
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt