Volume 1.

Analýza dát 90%
Editoriál/text 90%
Datavizualizácia 95%
Publikácia/kniha 90%
Problém a riešenie

Skúmanie online správania kultúrno-výtvarnej obce

Úvod

Kniha Vol. 1 je infografickým zberom. Obsahuje dáta, ktoré od svojich používateľov zbiera Facebook. Vybrané dáta sa týkajú rôznych kľúčových pojmov, ktoré spája kultúrno-výtvarné prostredie.

Cieľ

Význam zväzku VOL. 1 má dve vrstvy. Na jednej strane, nakoľko sú digitálne dáta ťažko uchopiteľné a premenlivé, pohráva sa s nimi tak, že ich zmrazuje do fyzického média historickej kroniky a ponúka nám ich k bližšiemu skúmaniu. Na druhej strane odhaľuje nástroj Facebooku, ktorý rôzne dáta uchováva a vyhodnocuje. Kniha by mala byť impulzom k verejnej diskusii o povahe zberu dát a rovnováhe medzi technológiou a jej konzumom.

Volume 1 je SELF publikovaná v jednom originále. Je snahou o dlhodobejší projekt skúmania nášho správania v digitálnom priestore. Podobný projekt: Infografika pre V4 →

Zverejnenie

Kniha bola vystavená ako finalista Národnej ceny za komunikačný dizajn 2018 v kategórii Študentský dizajn. Všetky finálové práce Národnej ceny za dizajn 2018

Zadávateľ: Projekt z vlastnej iniciatívy
Tlač: Varínska tlačiareň
Papier: Pergraphica 120gm
Väzba a kompletizácia: J+D kníhviazačstvo
Vol. 1 1
Vol. 1 4
Vol. 1 3
Vol. 1 6
Vol. 1 7
Vol. 1 8
Vol. 1 5
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt