Centrum a periféria, kresba, Marek Mati, 2015

Linka – čiara, hranice, plocha, priestor, väzby, textúra, materiál, konštrukcia, rozvrh, história, súčasnosť, spontánnosť, záznam, fascinácia, kresba.

Kresba ako médium pre spoznávanie sveta. Kresba ako forma vyjadrenia, ako zrkadlo alebo forma rýchleho záznamu, objavujúca sa prekvapujúco tam, kde by ju možno nikto nehľadal. Kresba ako myslenie, ktoré odkrýva. Kresba ako záväzok. Kresba ako odmena. Kresba každý deň… Vznikla z nevyhnutnosti archivácie myšlienok a súvislostí – väzieb, myslení v proporcii, úvah o percepcii sveta do ktorého chceme trochou prispieť…
Nekladie si za úlohu objektívne skúmať ani si podmaniť vedením, ale vychádza skôr z predpokladu, že každý kto sa kresbe venuje, prežíva určité individuálne spojenie, ktoré potrebuje priestor na vývoj. Priestor, ktorý ponúka viac otázok ako odpovedí…

www.bohmfranta.net/ , www.matthiasbeckmann.com/en.html