Vlk pre hokejový klub

Vytvorenie značky
Dizajn
Typografia
Problém a riešenie

Vytvorenie loga, dizajnu dresov a hokejových doplnkov, návrh typografie

 

Problémom športových značiek je, že každý chce mať na hrudi dravca a vyzerať drsne. To nás dizajnérov obmedzuje na stále sa zmenšujúci počet dravcov žijúcich tu na Zemi, nehovoriac o tom, že nie každý na Slovensku chce mať na drese delfína.

Zadaním projektu Slovenskí vlci bolo vytvorenie jednoznačného symbolu vlka, ktorý bude reprezentovať hokejový tím. Ako bývalý aktívny hráč viem, že stotožnenie sa tímu so symbolom je skoro podobný pocit ako súdržnosť v kmeňovej kultúre. Symbol by mal hráčov spájať aj v tých najťažších hokejových chvíľach, zároveň vzbudzovať u súpera rešpekt. Názov Slovenskí vlci bol daný a z klientovho hľadiska nemenný. Problémom je unikátna štylizácia tak používaného symbolu ako je vlk nielen v hokeji, ale obzvlášť na území Slovenska. Však je rozvážny, vznešený a pár nám ich v Tatrách ešte behá. Preto som zvolil hranicu medzi abstrakciou a čitateľnosťou symbolu. Na jednej strane vyjadruje dravosť svojimi krivkami, na strane druhej vychádza z jeho typických čŕt, čím sa môže stať nezameniteľnou identifikáciou tímu. Zároveň pracuje s fanúšikom ako aktívnym pozorovateľom, ktorý si symbol môže domyslieť, pričom ho zapája do tímu ako jeho nezameniteľná súčasť.

 

Facebook fanpage Slovenskí vlci →

logo slovenskí vlci
tričká slovenskí vlci
slovenskí vlci brankár
slovenskí vlci v hre
slovenskí vlci brúsenie korčulí
slovenskí vlci brúsenie korčulí
striedačka slovenskí vlci
stav zápasu
slovenskí vlci rozkres dresu
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt