ateliér
O ATELIÉRI

(M × M = M²)

Grafický dizajnér vizuálnej komunikácie. Pracujem s výtvarným umením, technológiami a novými médiami. Otázky, na ktoré sa snažím pri projektoch odpovedať sú: ☉ Ako komunikovať efektívne a ekonomicky? ☉ Aké sú nové komunikačné médiá? ☉ Ako šifrovať/dešifrovať a rozumne pracovať s obsahom? Viac na INFO →

 

ŠTÚDIUM A VZDELANIE

Akademia sztuk pieknych v Katowiciach, Erazmus, Poľsko
2016–2017, Studio of typography, Tomek Bierkowski
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
2013–súčasnosť, Vizuálna komunikácia, Bakalársky titul
Paneurópska vysoká škola práva, Bratislava
2008–2012, Ekonomika a manažment podniku
Ukončené Bakalárskym titulom

KDE

Momentálne pracujem ako Freelance dizajnér. Člen vizuálnej skupiny Patadesign a hudobnej skupiny Diskotékové počatie.

 

KONTAKT

+421 903 478 743 →
m-2@marekmati.com →
Facebook →
Instagram →
LinkedIn →
Mojš 91, 010 01 Žilina
Prechodne sa nachádzam
v Bratislave a Prahe.

Kontakt/Konzultácia
UP